Pravni portal Mojepravo.net
Pravni portal mojepravo.net

Sudski veštak Novak Savanović

Lokacija

Adresa: Džona Kenedija 10
Grad: Beograd
Opština: Zemun
Poštanski broj: 11080
Poštanski kod: 200206
Okrug: Grad Beograd
Država: Srbija

Struka

Oblast: Ekonomsko-finansijska
Specijalizacija: Obračun potraživanja, javne finansije i javne nabavke
Sud registracije: Viši sud u Beogradu
Stručna sprema: Magistar ekonomskih nauka, VII - 2 stepen
Broj rešenja: 740-05-02719/2010-03
Datum rešenja: 6.7.2011
Godina rođenja 1969
Strani jezici: engleski
CV Preuzmi CV

Kontakt

Telefoni: 011 - 2672977
Mobilni telefoni: 064 - 1330246
E-mail: novak.savanovic@gmail.com

Gde se nalazim


PrikažiPravničku mapu na većoj mapi

Radno vreme

00-24h

Teritorija obavljanja delatnosti


Republika Srbija