Pravni portal Mojepravo.net
Pravni portal mojepravo.net
Adresar portala Mojepravo


SAMO JE AŽURAN ADRESAR - UPOTREBLJIV ADRESAR

Iz iskustva Vam je poznato da potraga za veštakom zna da bude iscrpljujuća jer većina kontaktiranih veštaka „trenutno nije u mogućnosti“ „više se ne bavi veštačenjem“ ili pak „zovete nepostojeći broj“.

Za održavanje ažurnosti adresara neophodna je aktivna uloga samih veštaka i stoga, pored javnog poziva putem portala mojepravo.net, naši promoteri nastoje i da lično kontaktiraju svakog veštaka i uključe ga u održavanju sopstvene stranice sa detaljima.

Određujući više nego simboličnu cenu za tu uslugu, isključili smo mogućnost da ona bude prepreka njihovom uključivanju, i verujemo da ćemo na taj način na adresaru napraviti razliku između onih koji se ozbiljno bave veštačenjima od onih kojima ta titula služi za upotpunjavanje vizit karte ili onih koji su prestali da se bave ovom delatnošću.

Kako bismo Vam pomogli da prilikom potrage odmah nađete veštaka voljnog za angažovanje, oni koji održavaju svoju web prezentaciju stavljeni su u vrh svih listi pretraga i istaknuti su ikonicom kvačice. Pored toga dobili su i prostor za dodatne podatke o svojoj delatnost, iskustvima, stručnosti, kvalifikacijama i ostalim podacima koji su Vam neophodni da napravite dobar izbor.


NAGRADA ZA ITC KVALITET

U postupku proglašenja najkvlitetnijih ITC rešenja DISKOBOLOS 2011., međunarodni žiri JISA dodelio je portalu mojepravo.net posebno priznaje u kategoriji web ostvarenja.

Ispod ovog teksta nalazi se podaci o traženom veštaku. Radi razumevanja nivoa pouzdanosti podataka molimo Vas da pročitate ovo kratko objašnjenje o stranicama sa detaljima. Postoje 3 vrste ovih stranica sa detaljima:

 

Osnovna stranica

Na ovim stranicama se nalaze podaci koji su preuzeti sa sajta Ministarstva pravde, koji su dati prilikom registracije sudskog veštaka.

Nemamo potvrdu da li su ti podaci i dalje ažurni i ne garantujemo za njihovu tačnost.

Besplatno

Minisajt stranica

Veštak sam vodi računa o podacima koji se nalaze na adresaru i na uvid Vam je stavio i dodatne informacije kako biste mogli napraviti pravilan izbor. U redovnom kontaktom sa veštakom proveravamo ažurnost ovih podataka.

1.900 dinara/godišnje

Minisajt plus

Bogatija i profesionalnija web prezentacija na adresaru pruža ozbiljniji izgled i još više podataka o veštaku.

U redovnom kontaktom sa veštakom proveravamo ažurnost ovih podataka.

3.600 dinara/godišnje


POZIV VEŠTACIMA

Zavređujete da sve Vaše kvalifikacije i potvrde Vaše stručnosti budu javno objavljene i da Vaše prisustvo na najznačajnijem pravnom adresaru sa ex-Yu prostora bude adekvatno Vašoj reputaciji.

Iskažite poštovanje prema klijentima koji sa pravom od Vas očekuju detaljne i ažurne informacije neophodne za odabir veštaka.

Javite se na adresar@mojepravo.net


Untitled Document

Vaš mini-sajt na Adresaru

Za samo 1.900 dinara godišnje Vaša stranica može izgledati ovako

Iskažite poštovanje prema svojim potencijalnim klijentima i omogućite im potpunu informaciju o Vašoj delatnosti, iskustvima, Vašoj stručnosti i kvalifikacijama.
Omogućite im lakši kontakt postavljajući Google mapu i informacije o Vašem e-mailu i ostalim vidovima elektronske komunikacije.

Budite prisutni na adekvatan način na najznačajnijem pravnom adresaru na ex-Yu prostoru, javite nam se na

adresar@mojepravo.net
Untitled Document

Veštaci - propisi

Sudski veštak Osnovna (Primer) Stranica

   
Oblast: Saobraćaj – transport – bezbednost
Specijalizacija: Bezbednost saobraćaja
Sud registracije: Viši sud u Beogradu
Adresa: Beograd, Majke Jevrosime 11
Grad: Beograd
Telefon: 011/2578334
Država Srbija

Reklamirajte se na Mojepravo

Ukoliko grupu vaših potencijalnih klijenta čine i advokati, sudije i ostali pravnici, studenti pravnih fakulteta, sudski tumači, veštaci, notari, te brojni laici koji tragaju za pravnim informacijama onda je portal mojepravo.net idelno mesto za Vašu reklamu.

Pravni portal se već godinama nalazima na prvom mestu Google pretraga po pojmu PRAVO i pri pretrazi mnogih drugih pravnih pojmova. U martu 2012. na portalu Mojepravo.net našlo se 115.000 posetilaca koji su pregledali 750.000 stranica. To znači da će Vaša reklama na portalu Mojepravo.net biti prikaza oko 8.5 miliona puta godišnje.

Pogledajte cenovnik  i kontaktirajte nas na reklama@mojepravo.net

Dešavanja - veštaci

Tekstovi veštaka